Odwiedzin na stronie:1013924
Obrazek

Dziś jest: 15 Lipiec 2024, Poniedziałek

Inicjatywa autorów eseju

 

Inicjatywa autorów eseju
Trzeba doprowadzić do tego, aby pamiętano o bohaterach z Krzczonowic z okresu II Wojny Światowej i okresu powojennego.
Autorzy eseju podjęli inicjatywę upamiętnienia tych mieszkańców Krzczonowic, którzy żyli w tamtych tragicznych czasach i najbardziej ucierpieli, a więc Ci, którzy:

 1. Stracili życie
 2. Byli w niewoli niemieckiej
 3. Byli aresztowani i więzieni zarówno przez faszystów i komunistów
 4. Byli na robotach przymusowych w Niemczech
 5. Byli wysyłani do kopalni zamiast do wojska


Takich osób, o których powinniśmy pamiętać jest aż 72.
Autorzy niniejszego eseju wychodzą z inicjatywą uczczenia pamięci tych mieszkańców w ten sposób, aby:

 • Wybudować pomnik w 70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, a więc do 1.09.2009 pod nazwą:

OFIAROM NIEMIECKIEGO FASZYZMU
I ROSYJSKIEGO KOMUNIZMU”

Może to być najprostszy krzyż drewniany z odpowiednimi napisami na tablicach ustawionych obok krzyża lub murowany, taki jak te postawione ponad 100 lat temu.

 • Placowi przy mleczarni nadać nazwę:

PLAC PARTYZANTÓW ARMII KRAJOWEJ”


 • Umieścić tablicę na zagrodzie pt: „ TU URODZIŁ SIĘ BŁOGOSŁAWIONY MĘCZENNIK TADEUSZ DULNY – beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II dnia 13.06.1999r. w Warszawie.”

Do realizacji niniejszego zadania powołuje się Komitet budowy pomnika i obchodów 70 rocznicy wybuchy II Wojny Światowej w składzie:

 1. Krzysztof Granat – przewodniczący
 2. Andrzej Granat – zastępca przewodniczącego
 3. Marek Rużalski – sekretarz


Oraz Komitet Honorowy w składzie:

 1. Henryk Oficjalski – partyzant AK
 2. Franciszek Bogdański – więziony przez UB
 3. Edmund Bogdański – żołnierz - górnik


Głównym zadaniem Komitetu będzie:

 1. Przygotowanie warunków do wybudowania pomnika ( prawne i materialne )
 2. Wybudowanie pomnika oraz wykonanie tablic do 15 Sierpnia 2009r.
 3. Przygotowanie uroczystości odsłonięcia pomnika i tablicy oraz nazwy placu w 70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej tzn. w dniu 1.09.2009r.
 4. Przygotowanie przyjęcia dla gości w miarę posiadania środków pieniężnych.

1.09.2008r.

 

 

Z przedstawionych wyżej propozycji i planów z przykrością stwierdzamy , że niczego nie zrealizowano do dn. 1.09.2009 r.

Miejmy nadzieję ,że w następnych latach uda nam sie ten plan zrealizować z pomocą Pana Boga i wielu obecnych i byłych mieszkańców.

70 rocznicę II wojny i jej oraz komunistyczne ofiary krzczonowskie uczciliśmy duchowo modląc się za nich podczas zamówionej Mszy Św. w Kościele parafialnym w Ćmielowie w dn. 9 sierpnia o godz.12.00 2009 r.

Została sporządzona lista ofiar niemieckiego faszyzmu i rosyjskiego komunizmu, która była wywieszona w gablocie przed Kościołem w intencjach mszalnych. W czasie Mszy Św. został wystawiony w bocznym ołtarzu obraz Błogosławionego Tadeusza Dulnego, naszego mieszkańca. Obraz ten jest w posiadaniu naszej ćmielowskiej parafii.

W godzinach popołudniowych i wieczornych na głównym placu Krzczonowic koło mleczarni odbyło się I SPOTKANIE PO LATACH obecnych i byłych mieszkańców. Mamy nadzieję , że takie spotkania będą się odbywały każdego roku na początku sierpnia w niedzielę ( około 10 dnia) i w coraz to liczniejszym gronie.(KG)